Conplan Kft

2162. Őrbottyán
Bajcsy Zsilinszky u. 40.
Mobil: +36 (20) 9 415-125
e-mail: vitalkucko@conplan.hu
web: www.conplan.hu

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató (GDPR)
Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom: 
Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: Conplan Tervező és Tanácsadó Kft.      Adószám: 10798384-2-13                                                                                   Székhely: 2162 Őrbottyán Bajcsy Zs. u. 40.                                                          Weblap: http://www.conplan.hu/  
Kapcsolattartás: Tel.: 0620 9 415-125                                                                Facebook: https://www.facebook.com/Vitál-Kuckó-247472461960689/ 
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti. 
Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.
1. Adatkezelési célok : szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.
2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához 
a) Az Ön személyes adatának használata – név, lakcím (adószám biz. esetben) - ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. 
b) Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszáma és keresztneve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást csak személyes megjelenéssel tudja igénybe venni, amennyiben van aktuálisan szabad kapacitás a szolgáltatás teljesítésére. 
3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás: 
a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább öt évig őrzöm meg a székhelyemen; adattovábbítás a NAV felé történik, ha Ön számlát kér a nyugta helyett. 
b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (keresztnév, telefonszám), amit a kézi telefonkönyvemben vezetek és ami mindig a tulajdonomban van, az utolsó találkozásunk óta eltelt öt év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm; adattovábbítás nem történik. 
c) A Facebook-on, közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.
4. Érintett jogok (Ön jogai) 
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával; 
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik; 
d) az adat kezelésének korlátozása; 
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
5. Jogorvoslati tájékoztatás 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. 
Telefon: 0613911400   Fax: 0613911410   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu       Honlap: http://www.naih.hu 
A vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.
Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozást, mint adatkezelőt. A vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Előfordulhat, hogy a szolgáltatás kereteiben, Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és nem is tárolok beazonosításra alkalmas egészségügyi adatot. A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.
A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. 
A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.
A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.
A tájékoztató elkészítésében támaszkodtam a Dataprotection.eu Kft. segítségére web: www.dataprotection.eu facebook: http://www.facebook,com/dataprotectioneu e-mail: info@dataprotection.eu

Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom: 

Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: Conplan Tervező és Tanácsadó Kft.

Adószám: 10798384-2-13                                         

Székhely: 2162 Őrbottyán Bajcsy Zs. u. 40.

Weblap: http://www.conplan.hu/  

Kapcsolattartás: Tel.: 0620 9 415-125                                                               

Facebook: https://www.facebook.com/Vitál-Kuckó-247472461960689/ 

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti. 

Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adatkezelési célok : szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához 

a) Az Ön személyes adatának használata – név, lakcím (adószám biz. esetben) - ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. 

b) Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszáma és keresztneve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást csak személyes megjelenéssel tudja igénybe venni, amennyiben van aktuálisan szabad kapacitás a szolgáltatás teljesítésére. 

3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás: 

a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább öt évig őrzöm meg a székhelyemen; adattovábbítás a NAV felé történik, ha Ön számlát kér a nyugta helyett. 

b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (keresztnév, telefonszám), amit a kézi telefonkönyvemben vezetek és ami mindig a tulajdonomban van, az utolsó találkozásunk óta eltelt öt év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm; adattovábbítás nem történik. 

c) A Facebook-on, közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

4. Érintett jogok (Ön jogai) 

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával; 

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik; 

d) az adat kezelésének korlátozása; 

e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 

h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)

Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. 

Telefon: 0613911400   Fax: 0613911410   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu       Honlap: http://www.naih.hu 

A vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozást, mint adatkezelőt. A vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás kereteiben, Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és nem is tárolok beazonosításra alkalmas egészségügyi adatot. A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. 

A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.

A tájékoztató elkészítésében támaszkodtam a Dataprotection.eu Kft. segítségére web: www.dataprotection.eu facebook: http://www.facebook,com/dataprotectioneu e-mail: info@dataprotection.eu